Poptávka

 
 

Pár slov o nás:

Společnost NORTH SPED, spol. s r.o. má sídlo v Ústí nad Labem a personálně ji tvoří vesměs pracovníci, kteří mají víceleté zkušenosti z oboru dopravy a spedice. Firma je držitelem certifikátu EN ISO 9001-2001.

 • Zprostředkovává silniční dopravu vnitrostátní a mezinárodní. V naší činnosti převažuje přeprava volně ložených substrátů, a to zemědělských komodit a výrobků z nich navazujících zpracovatelských odvětví, dále posypové soli, stavební materiál atd.
 • Zajišťujeme i přepravy zásilek paletizovaného (baleného) zboží pomocí vozidel různých typů a provedení.
 • Umíme zorganizovat a zajistit silniční přepravu v návaznosti na dopravu říční a železniční, včetně vykládek vagonů.
 • Pracujeme formou smluvních a dalších najatých dopravců. Naší snahou je orientovat se na spolehlivé a již osvědčené dopravní partnery.

Metoda obchodní spolupráce:

 • Jednotlivý disponenti vychází z poptávek zákazníků a připravují návrhy ceníků dopravních služeb.
 • Ceníky mají dlouhodobou platnost, co umožňuje klientovi promítnout náklady na dopravu do cen svého zboží po dobu realizace jim dohodnutého obchodního kontraktu.
 • V případě zájmu klienta či aktuálních potřeb jsou organizovany společné dispečinky mající charakter kritického posouzení provozních problému a úrovně zajišťované dopravní služby.

Pečujeme o zboží zákazníka:

 • Průběh přeprav ověřujeme dle zadání jednotlivých obchodních případů.
 • Klient je informován o případných problémech v jejich realizaci spolu s návrhy na řešení.
 • Společnost vlastní nejen pojistnou smlouvu odpovědnosti zasílatele, ale má uzavřené i pojištění odpovědnosti cizího (najatého) dopravce.
 • V případě prokázaní škody na zboží zákazníka se plně hlásíme k její úhradě.

Upřímně vítáme věcné připomínky, názory a doporučení ke kvalitě námi realizované služby.

 
 
Adresa:      
       
  NORTH SPED, spol. s r.o., V podhájí 776/30, 400 01 Ústí nad Labem
       
  north_sped@volny.cz   FAX : +420 475 600 386
       
Vedení firmy:      
         
  Ing. Vladimír Havel společník ....... +420 475 603 045
         
  Stanislav Macháček společník ....... +420 475 601 139
         
  Dr. Jan Průša společník a jednatel ....... +420 606 685 550
         
Oddělení volně ložených substrátů   +420 475 221 630
         
  Radka Kouřilová vedoucí oddělení ....... +420 606 685 551
         
  Šárka Šiklová disponent ....... +420 724 102 626
         
Oddělení přeprav paletizovaného zboží   +420 475 221 629
         
  Kateřina Nováková disponent ....... +420 724 343 880
         
Úsek ekonomicko-fakturační   +420 472 704 758
         
  Ivana Sattlerová fakturant ....... +420 724 049 499
         
  Olga Holubová fakturant ....... +420 724 236 235
         

Jsme si vědomi, že zdaleka nejsme sami na trhu práce v dopravní oblasti a chceme-li obstát dnes i v budoucnu ve vzájemné obchodní spolupráci nesmíme zklamat Vaší důvěru.

Pokud projevíte zájem o naše služby:

 • rádi poskytneme další doplňující informace
 • s přihlédnutím k Vašim časovým možnostem uvítáme osobní návštevu
 • potěší nás Vaše cenová poptávka – k její případné formulaci mužete využít formuláře
webdesign - Rodax elektronik s.r.o.